Behandling af Lymfødem

Et lymfødem er en hævelse, der opstår på grund af ophobning af lymfevæske.​ Hvis dit lymfesystem​ er beskadiget, f.eks. efter operation eller strålebehandling ved cancerbehandling, bliver lymfevæsken ikke transporteret væk i tilstrækkelig omfang, og der kan opstå hævelse. Hos Hvidovre Fysioterapi og Rygskole har vi en specialuddannet lymfødemterapeut Helle Pejtersen, der tilbyder behandling af dit lymfødem.

Formålet med fysioterapeutisk lymfødembehandling er at mindske dit lymfødem, og give dig bedre mulighed for at håndtere dit lymfødem i dagligdagen.

Behandlingen bliver individuelt tilrettelagt og afhænger af dit lymfødems placering, stadie, hvordan du reagerer på behandlingen og hvilken behandling du evt. tidligere har modtaget.

Vi samarbejder med bandagister, kommuner, hospitaler og andre lymfødemterapeuter på tværs af Region Hovedstaden.​